CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE DUYỆT TIN BÀI QUA MẠNG INTERNET
• Ngày nay, trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, công nghệ thông tin được phát triển rộng rãi với tốc độ cao, được áp dụng rộng rãi và hiệu quả tới nhiều lĩnh vực hoạt động của xã hội.
• Với thực tế về phát triển công nghệ và thực tiễn ứng dụng ở Việt Nam, cùng với sự quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong định hướng thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống và nền kinh tế đã làm tăng cao tốc độ ứng dụng và số lượng người làm việc trực tiếp trên Internet.
• Những năm gần đây với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Đài PT&TH tỉnh Ninh Thuận đã ngày càng khẳng định được vị trí trong hệ thống phát thanh truyền hình địa phương, thông qua các chương trình thời sự, chuyên đề, chuyên mục những tin, bài viết mang đậm hơi thở của cuộc sống, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh.
• Việc xây dựng Website Duyệt tin bài qua mạng Internet sẽ góp phần thúc đẩy quy trình hoạt động và vận hành theo hướng tin học hóa cho toàn bộ cơ quan Đài PT&TH tỉnh Ninh Thuận.
• Website Duyệt tin bài qua mạng Internet ra đời sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí in ấn.
.................